Друштво за борбу против наркоманије – Београд обележава 26. Јун 2008. године, УН међународни дан борбе против злоупотребе и нелегалне трговине дрогама усвајањем посебне Декларације као финалног документа УН пројекта “Beyond 2008” са Глобалним извештајем пројекта, као и почетком новог пројекта “Национална мрежа против дрога” са стартом нове пројектне web странице  www.stopdrogama.net.

  Аnti-Drugs Association – Belgrade will mark June 26th 2008 – UN International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking by adopting special Declaration as a final document of UN Office on Drugs and Crime project “Beyond 2008” with project Global report and with starting a new project: “National Network Against Drugs” with new project web page www.stopdrogama.net.

"Poruka Generalnog sekretara UN povodom 26.6.2008. godine."