MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NARKOMANIJE I NELEGALNE TRGOVINE DROGAMA
(26. Jun 2002.g.)

SUBSTANCE ABUSE AND HIV/AIDS
UN Office on Drugs and Crime June
26th 2002. theme

  Ovogodisnja tema UN Kancelarije protiv droga i kriminaliteta jeste: “Zloupotreba droga i HIV/AIDS”. Kompleksan odnos izmedju zloupotrebe droga i HIV/AIDS, je prepoznat kao prioritet za intervencije UN sistema. Lica koja zloupotrebljavaju droge injekcijama, su ekstremno ranjiva na HIV/AIDS zato sto je brzi rizik povezan sa deljenjem droga i deljenjem pribora za unos droga u organizam. Njihove porodice i lokalne zajednice su takodje izlozene velikom riziku, jer su lica koja zloupotrebljavaju droge veoma seksualno aktivna bez upotrebe zastitnih sredstava. Takodje, lica koja zloupotrebljavaju droge su cesto izlozena povremenom ili stalnom komercijalnom seksu, te je rizik od HIV/AIDS takodje veci.
Za Drustvo za borbu protiv narkomanije – Beograd ovo je bio prvi UN dan protiv droga koji je obelezen radom na projektu sa UN Vienna International Drug Control Programme i Drug Abuse Prevention Centre – Tokyo: “Znanjem protiv droge – Roditelji na potezu”. Vise o projektu i aktivnostima na: www.stopdrogama.org/projekti4.htm . Projekat je od strane UN ocenjen kao uspesan i jako dobar primer prakse u borbi protiv droga od strane nevladinog sektora.