Stop drogama - АNTI-DRUGS ASSOCIATION – BELGRADE
 

  Друштво за борбу против наркоманије – Београд у периоду од 7. до 9. Јула 2008. године, учествовало је у развоју, унапређењу и доношењу Декларације, кроз пројекат УН „Beyond 2008“, у седишту UN Office on Drugs and Crime – Vienna International Centre, којом приликом је подржало више амандмана на основну верзију Декларације, који се тичу примарне превенције и учешћа, као и заштите деце и омладине у превенцији, редукцији и контроли дрога.

  Anti-Drugs Association – Belgrade, from July 7th to July 9th 2008, as Regional leed organization for Eastern Europe and Central Asia, has been involed in development, improvement and voting on Declaration, through UN project „Beyond 2008“, in UN Office on Drugs and Crime – Vienna International Centre, when ADA supported ammendments pointed on primary prevention, and children and youth participation and protection in drug prevention, demand reduction, and drug control.

  Друштво за борбу против наркоманије – Београд учествовало је на посебним презентацијама и догађајима UN Office on Drugs and Crime – Prevention, Rehabilitation and Treatment Unit, као и UN Office on Drugs and Crime – HIV-AIDS Unit, дана 8. и 9. Јуна 2008. године. Овим презентацијама и догађајима руководили су Gilberto Gerra, Giovanna Campello, Reychad Abdol, Juana Tomas – Rossello и Christian Kroll.

  Anti-Drugs Association – Belgrade was on side events of UN Office on Drugs and Crime – Prevention, Rehabilitation and Treatment Unit and HIV-AIDS Unit, on July 8th and July 9th 2008. This events were conducted by Ms. Giovanna Campello, Mr. Gilberto Gerra, Mr. Reychad Abdol, Mrs. Juana Tomas – Rossello and Ms. Christian Kroll.

  У току процеса усвајања Декларације и других догађаја у UN Vienna International Centre, председник Друштва сусрео се и имао је разговор са господином Antonio Maria Costa, извршним директором UN Office on Drugs and Crime и подсекретаром Генералног секретара УН Бан Ки Муна дана 7.7.2008. године. Наредног дана, уследио је сусрет са госпођицом Giovanna Campello која је задужена за Global Youth Network и превентивне пројекте UNODC. Са другим представницима НВО сектора, сусрет је уследио на пријему код градоначелника Беча, – Dr. Michael Haupl-a, после 19,30 часова у Бечкој градској кући.

  During the process of development, improvement and voting on Declaration, as during the others side events in UN Vienna International Centre, president of Association has a meeting with Mr. Antonio Maria Costa ED UNODC and Under-Secretary General of UN Assemblly. Another day July 8th 2008, he met with Ms. Giovanna Campello, who is working on drug prevention projects of the UNODC and leading the Global Youth Network. With other NGO representatives from the World, meeting was at the Vienna City Hall, by invitation of the Mayor Dr. Michael Haupl.

Please download: Final Declaration and Final Press Release

  Oд 26. Јуна 2008. године – УН дана борбе против наркоманије и нелегалне трговине дрогама, започет је рад на планирању и спровођењу активности у пројекту Национална мрежа кога финансира VGIF – USA. Опширније о томе на www.stopdrogama.net. Пројекат је представљен НВО сектору присутном на Глобалном форуму “Beyond 2008” у Бечу, као и UN Office on Drugs and Crime – PRT Unit, који су дали одређене смернице за развој и унапређење пројектних активности.

  From 26. June 2008. – UN International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, Anti-Drugs Association – Belgrade started a project “National Network”, funded by VGIF – USA positioned on www.stopdrogama.net. Project was represented to global NGO sector on forum “Beyond 2008” in Vienna, as to UN Office on Drugs and Crime Prevention, Rehabilitation and Treatment Unit, which gave some references for development and improvement of our activities.

 
Контакт/Contakt: info@stopdrogama.org