Početak Mapa sajta
  Volonteri

 

 

VOLONTERI

  Naša organizacija podržava volonterski rad i zalaže se za unapređenje statusa volontera koji se bave poslovima primarne i sekundarne prevencije zloupotrebe droga, odnosno onih koji obavljaju lokalne, regionalne ili nacionalne kampanje za borbu protiv droga, u ime i za račun Društva za borbu protiv narkomanije – Beograd.

  Od dana osnivanja 9.9.2001. godine do 31.8.2007. godine, Društvo za borbu protiv narkomanije je angažovalo preko 220 volontera za izvršenje poslova i zadataka postavljenih kroz razne samoinicijativne projekte ili projekte UN Office on Drugs and Crime – Vienna, World Health Organization – Geneve, World Health Organization - Copenhagen, UN Office on Drugs and Crime - Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs, World Move for Health NGO Network – Sao Paolo i druge.

  Zakon o radu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24/05 i 61/05) regulisao je pravni položaj, obaveze, odgovornosti i prava volontera, ali i lica na stručnom osposobljavanju i usavršavanju, kao i prava lica na stručnom osposobljavanju i usavršavanju na novčanu naknadu koja se ne smatra zaradom *(ne plaćaju se porezi i doprinosi). Volonteri imaju pravo i na neoporezivu dnevnu novčanu naknadu u visini od 1.200,00 dinara za troškove ishrane, poznatu u UN sistemu kao DSA – Daily Subsistence Allowance, međutim visina je prilagođena standardima i budžetu organizacije, a u slučajevima angažovanja na međunarodnim projektima zavisno od odobrenja glavnog donatora projekta, i stava donatora projekta.

  U toku je izrada Pravilnika o volonterskom radu, ocenjivanju volonterskog rada i primanjima volontera Društva za borbu protiv narkomanije – Beograd, koji će unaprediti položaj volontera i unaprediti odnos organizacije prema volonterima, odnosno i odnos volontera prema organizaciji.

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava