Друштво за борбу против наркоманије – Београд обележава 26. Јун 2008. године, УН међународни дан борбе против злоупотребе и нелегалне трговине дрогама усвајањем посебне Декларације као финалног документа УН пројекта “Beyond 2008” са Глобалним извештајем пројекта, као и почетком новог пројекта “Национална мрежа против дрога” са стартом нове пројектне web странице www.stopdrogama.net.

  Аnti-Drugs Association – Belgrade will mark June 26th 2008 – UN International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking by adopting special Declaration as a final document of UN Office on Drugs and Crime project “Beyond 2008” with project Global report and with starting a new project: “National Network Against Drugs” with new project web page www.stopdrogama.net.

   Председник Друштва, Бојан М. Илић био је од 10. до 16. Марта 2007. године на заседању 50. седнице УН Комисије за наркотичке дроге, где је поред осталих активности имaо разговор са Извршним директором Канцеларије Уједињених нација за борбу против криминалитета и дрога, господином Antonio Maria Costa, у вези активности на превенцији и редукцији дрога у Србији. Других представника из Републике Србије није било, јер држава Република Србија није члан oбе УН Kомисије.

  President of Association Bojan M. Ilic, was from March 10th to March 16th 2007 on the 50th session of the Commission on Narcotic Drugs – UN Office on Drugs and Crime, where he had also a conversation with Mr. Antonio Maria Costa, Executive Director of UN Office on Drugs and Crime, about drug prevention and drug demand reduction activities in Serbia. Republic of Serbia didn’t have no other representatives, because Republic of Serbia is not a member of the UNODC Commission on Narcotic Drugs.