Početak Mapa sajta
  Projekti i istraživanja / Prevencija narkomanije

 

 

PREVENCIJA NARKOMANIJE

  Društvo za borbu protiv narkomanije u okviru svog Programa i Strategije suprotstavljanja narkomaniji, opredeljeno je za primarnu i sekundarnu prevenciju narkomanije. Pod pojmom primarna prevencija podrazumevamo prevenciju koja ima za cilj da spreči upotrebu droga, a sekundarna prevencija ima za cilj da smanji postojeća rizična ponašanja i simptome kroz ranu intervenciju. Na planiranju i sprovodjenju mera prevencije Društvo za borbu protiv narkomanije ostvaruje saradnju sa UN Office on Drugs and Crime, odnosno UN International Drug Control Programe iz medjunarodnog centra u Beču i nadležnih teritorijalnih jedinica.

  Prilikom sprovodjenja mera prevencije, kontrole droga i smanjenja ponude droga Društvo za borbu protiv narkomanije primenjuje UN dokumente i UN politiku kontrole droga. Sve UN dokumente koje Društvo za borbu protiv narkomanije koristi u radu, i planiranju projekata možete videti na stranici zakonodavstvo i drugim stranama.

  Društvo za borbu protiv narkomanije u okviru svojih prava i obaveza preduzima sve neophodne mere u cilju smanjenja ponuda droga, a naročito mere koje su u vezi sa informisanjem i obaveštavanjem državnih organa i koje su regulisane odredbama Statuta.

  Metode koje Društvo za borbu protiv narkomanije primenjuje u cilju smanjenja ponuda droga su: podržavanje i sprovodjenje dobre preventivne prakse (primarna i sekundarna prevencija) – sa fokusom na uzroke pojave narkomanije, obrazovanje u lokalnoj zajednici, savetovanje, javno informisanje, javna edukacija, kampanje i inicijative za promenu zakona ili zakonskih odredbi.

  Program Društva za borbu protiv narkomanije koji se odnosi na prevenciju narkomanije i projekti koji su nastali ili će nastati na osnovu Programa Društva, usmereni su na ciljne grupe: opšta javnost (deca, maloletnici i ljudi), roditelji i staratelji, zaposleni u prosveti, članovi lokalnih komisija i odbora za prevenciju bolesti zavisnosti, rukovodioci i odgovorna lica u radnim sredinama, menadžeri ljudskih resursa, organizacije koje se bave prevencijom narkomanije i kriminaliteta, napuštena deca i maloletnici i deca i maloletnici bez nadzora (tzv. “street children”), bez obzira na pol, rasnu, versku, nacionalnu ili drugu pripadnost. Društvo za borbu protiv narkomanije dolazi do ciljnih grupa preko škola; na ulici; u parkovima; u ugostiteljskim objektima, klubovima i diskotekama; putem medija; putem publikacija; putem internet prezentacije; putem elektronskih vesti i elektronske pošte; putem redovne pošte; putem javnih predavanja i tribina; kao i putem drugih fleksibilnih metoda.

  Projekti Društva za borbu protiv narkomanije koji su realizovani ili su u toku, u vezi sa prevencijom narkomanije su raznovrsni, a prvi projekat je uradjen 2001. godine. Projekat “Znanjem protiv droge – roditelji na potezu” je započet 18. Novembra 2001. godine, odnosno 5. Aprila 2002. godine, a uradjen je u saradnji sa UN International Drug Control Programme – Vienna i Drug Abuse Prevention Centre – Tokyo;

  Projekat “Move for health – pokreni se za zdravlje” – Projekat je započet 7. Aprila 2002. godine, na Svetski dan zdravlja, i uradjen je u saradnji i uz podršku Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization – Geneva); Projektom je predvidjeno podizanje nivoa svesti o značaju fizičkih aktivnosti, kao i informisanje na koji način fizička neaktivnost dovodi do nebezbednog seksa, nasilja i zloupotrebe droga. Projekat je nastavio da se razvija kroz projekat “Pokreni se za zdravlje - svetski Dan fizičkih aktivnosti” – Projekat je započet na svetski Dan fizičkih aktivnosti 6. Aprila 2003. godine, uz pomoć i podršku Brazilskog programa “Agita”. Projektom je predvidjeno podizanje nivoa svesti o značaju fizičkih aktivnosti, kao i informisanje na koji način fizička neaktivnost dovodi do nebezbednog seksa, nasilja i zloupotrebe droga. Nakon završetka meseca fizičkih aktivnosti, Društvo za borbu protiv narkomanije je kao jedina nevladina organizacija sa teritorije Srbije i tada Crne Gore, ali i sa teritorije Balkana, primljena u svojstvu člana – osnivača u “World NGO Move for Health Network”. Projekat je završen 6. Maja 2003. godine, ali se svake godine realizuje u istom vremenskom periodu, odnosno 6. Aprila.

  Nakon ova dva velika projekta, Društvo za borbu protiv narkomanije bilo je jedna od 7 organizacija u svetu koja je izabrana i radila na projektu Medium - term Operational Priorities of the UNODC Inter-Agency Relations and Fund Raising Branch. Pismo zahvalnosti od strane UNODC ED gospodina Koste je u sekciji Download.

  Projekat “Elektronski bilten”, a kasnije National Network – Projekat je započet 30. Januara 2003. godine i uradjen je u saradnji sa više nacionalnih i medjunarodnih organizacija van Srbije u cilju javnog informisanja o aktivnostima Društva, aktuelnih pitanja i stanja u zemlji i svetu, kao i radi povezivanja NVO, lica iz prakse i javnog sektora u jednu mrezu. Pilot projekat je okončan 30. Maja 2003. godine i zvanični početak izdavanja prvog Elektronskog biltena je 1.Jul 2003. godine. Nakon toga, projekat je nastavljen kroz National Network u toku 2008. godine, a redefinisan je 2010. godine.

  Projekat “Promocija Medjunarodnog dana borbe protiv narkomanije i nedozvoljene trgovine drogama – 26. Jun 2002. godine” – Projekat je uradjen u saradnji sa UN Office on Drugs and Crime i Kancelarijom Stalnog predstavnika UN za Srbiju i Crnu Goru, a kasnije se nastavilo sa istim i postoje posebne stranice na ovom sajtu za svaku godinu rada.

  Postoje i drugi projekti koje treba napomenuti, a to su Beyond 2008, medjunarodne konferencije, GAIN 2, i mnogi drugi, te Vas pozivamo da pregledate u celosti Websajt www.stopdrogama.org.

  Za više informacija o sprovedenim i planiranim aktivnostima molimo vas da nas kontaktirate preko e-mail adrese: info@stopdrogama.org.

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava