Početak Mapa sajta
  O nama - The World Move for Health NGO Network Brasil

 

 

The World Move for Health NGO Network Brasil
Agita Mundo Network

  Društvo za borbu protiv narkomanije je osnivač i član Svetske mreže nevladinih organizacija “Pokreni se za zdravlje” sa sedištem u Brazilu, od 6. Aprila 2002. godine. Naša organizacija je bila jedina nevladina organizacija iz zemlje koja je osnivač ove mreže u statusu preliminary founder member. Glavni razlog pristupanju ovoj mreži, naša organizacija je prepoznala u proslavljanju Svetskog dana fizičke aktivnosti svake godine, kao i kroz jake napore da se vrši edukacija dece i omladine, kao i ljudi, o značaju fizičkih aktivnosti i povezanosti fizičkih neaktivnosti sa nasiljem, nezastićenim seksualnim odnosima i zloupotrebom droga (što je i zvanićni stav Svetske zdravstvene organizacije / World Health Organization).
  Mreža je osnovana s ciljem proslave Svetskog dana fizičke aktivnosti koji se sprovodi svake godine uz podršku svih članica mreže, odnosno svakog 6. Aprila u  tekućoj godini, i za taj dan se koristi termin World Physical Activities Day. Ovaj dan se posebno obeležava od strane Svetske zdravstvene organizacije, i naša organizacija redovno distribuira omladini i građanima World Health Organization / World Phisical Activity Day Package, koji se sastoji od malih nalepnica, lifleta i sličnog materijala, a koje samostalno izrađuju i članice mreže.

Poruka i podaci od The World Move for Health NGO Network Brasil
Take the advantage to celebrate together ! Let’s Agitate the World !
Agita Waves from the Agita Mundo Network.

Victor Matsudo, M.D.
Chairman of the Agita Mundo Network
E-mail: agitamundo@rafapana.org
Web site: www.rafapana.org/agitamundo

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava