Početak Mapa sajta
  Edukacija / Edukacija članova

 

 

Letnji raspust i opasnosti za decu i maloletnike
 u vezi zloupotrebe droga
(aktuelna tema je posvećena roditeljima i starateljima)

    Letnji raspust je počeo, i veliki broj dece se raduje slobodnom vremenu i manjem broju obaveza. Iz ovog razloga, letnji meseci predstavljaju nove izazove za roditelje. Prema odredjenim istraživanjima koje su vršile nacionalne agencije SAD i nekih evropskih zemalja, veliki broj dece i maloletnika proba marihuanu u letnjim mesecima, a posebno Julu i Avgustu, gde je broj dece koja su prvi put probala marihuanu veći nego u toku cele godine.

    Pitanje je kako sprečiti decu da u toku leta probaju marihuanu ili neke druge opojne droge. Predlažemo vam nekoliko jednostavnih saveta:

  1. Postavite pravila: Dajte na znanje svom detetu da je pušenje marihuane neprihvatljivo. 2/3 dece i maloletnika (u navedenim istraživanjima) je izjavilo da uznemiravanje njihovih roditelja ili gubljenje poštovanja porodice i prijatelja predstavlja jedan od glavnih razloga zašto nisu probali marihuanu ili druge opojne droge. Postavite pravila ponašanja sa jasnim posledicama ukoliko se ona prekrše. Hvalite i nagradite svako dobro ponašanje.

  2. Pokažite razumevanje i razgovarajte sa svojom decom: Pre započinjanja razgovora sa svojim detetom, naučite činjenice o marihuani i drugim opojnim drogama. Prilikom razgovora sa svojim detetom, razgovarajte o štetnim posledicama korišćenja marihuane i drugih droga, a naročito zdravstvenim, društvenim, mentalnim problemima koji nastaju nakon upotrebe marihuane i drugih droga.

  3. Budite sigurni u to gde vam se dete nalazi u svakom momentu i šta na tom mestu i s kim radi. Istraživanja su pokazala da su deca i maloletnici nad kojima roditelji ne ostvaruju konstantan nadzor, tri puta više skloni korišćenju marihuane i drugih opojnih droga. Maloletnici koji nemaju konstantan nadzor roditelja više su skloni rizičnim ponašanjima, kao što su konzumiranje alkohola, nebezbedan seks ili konzumiranje cigareta.

  4. Budite sigurni sa kim vam se dete nalazi i u kakvom se društvu kreće. Pokušajte da upoznate roditelje i prijatelje vašeg deteta, pozivajući ih na večeru ili druge pogodne kućne aktivnosti. Budite u stalnom kontaktu sa roditeljima prijatelja svoje dece, kao i sa nastavnim osobljem, trenerom i drugim osobama koje ostvaruju bilo kakav nadzor nad vašim detetom.

  5. Prvi upozoravajući znaci korišćenja droga su distanciranje od porodice i postojećih prijatelja, izlazak sa novim krugom prijatelja, opadanje interesovanja u vezi ličnog izgleda, kao i promene u odevanju, konzumiranju hrane i spavanju.

  6. Podržite svoje dete u letnjim aktivnostima: Uključite svoje dete u razne edukacione programe (kursevi za rad na kompjuterima, stranih jezika), sportske i druge pozitivne aktivnosti. Istraživanja su pokazala da deca i maloletnici koji su uključeni u razne konstruktivne aktivnosti, pod nadzorom odraslih, manje su skloni korišćenju droga.

  7. Rezervišite vreme za porodicu. Provodite vreme zajedno kao porodica.

Za više informacija o marihuani i drugim opojnim drogama idite na stranicu vrste droga, a o tome kako da sprečite decu da probaju marihuanu ili druge opojne droge možete pronaći odredjene tekstove i radove u našim publikacijama.

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava