Početak Mapa sajta
  Članstvo

 

 

ČLANSTVO U DRUŠTVU

  Član Društva za borbu protiv narkomanije može da bude svako lice bez obzira na pol, rasnu, nacionalnu, versku i drugu pripadnost, koje ispunjava sledeće uslove:
1. Da je punoletno;
2. Da ima biračko pravo;
3. Da je državljanin Srbije;
4. Da prihvata Statut Društva;
5. Da ispunjava uslove predvidjene posebnim Pravilnikom Društva.

  Ukoliko želite da postanete član naše organizacije ili da se uključite u naše aktivnosti, pošaljite nam svoje lične podatke u formi Curriculum Vitae (CV / Bewerbung / Lebenslauf) na e-mail organizacije info@stopdrogama.org , a od nas ćete dobiti kompletniju informaciju o pravima i obavezama članova i izjavu o pristupanju, kao i termine za prijem članova.

  Članovi Društva pored osnovnih prava i obaveza, imaju i sledeća prava: da u skladu sa Statutom budu nagradjeni za svoj rad u Društvu, da koriste pravo na zaštitu i besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju zaštite prava od eventualnih posledica prouzrokovanih aktivnostima u Društvu, da se u okviru Društva stalno stručno usavršavaju i stručno obrazuju u vezi narkomanije, drugih bolesti zavisnosti, HIV/AIDS i prevencije kriminaliteta.

  Posebne napomene:

  S obzirom da članska legitimacija predstavlja identifikacioni dokument i mora da sadrži fotografiju, prijave za učlanjenje bez fotografija neće biti prihvaćene. Molimo Vas da prilikom pokretanja postupka učlanjenja imate ovu činjenicu u vidu.

  Nakon okončanja postupka učlanjenja član Društva se poziva u prostorije Društva za borbu protiv narkomanije ili mu se na drugi pogodan način uručuje članska legitimacija, čime je postupak učlanjenja okončan, a član Drustva ima pravo da deluje u okviru Zakona i Statuta, kao i u skladu sa odlukama organa Društva.

  Istupanje i isključenje iz organizacije je regulisano Zakonom i Statutom. Član Društva može svojevoljno da istupi iz organizacije izjavom o istupanju. Član Društva može biti isključen iz organizacije odlukom Izvršnog odbora (ukoliko javno deluje suprotno Statutu) ili odlukom Odbora za ocenjivanje rada (u drugim slučajevima regulisanim Zakonom i posebnim pravilnikom o ocenjivanju rada članova Društva, kao i u slučajevima neaktivnosti ili nepostupanja po odlukama organa Društva).

  Ukoliko želite više informacija u vezi procesa učlanjenja ili prava i obaveza članova Društva za borbu protiv narkomanije, molimo vas da nam se obratite preko e-mail adrese: info@stopdrogama.org .

 
 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava